Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2012

Ravalad
19:05
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen viazolta zolta
Ravalad
19:03
Nie powinniśmy tęsknić za ludźmi, których teoretycznie wcale nie obchodzimy.
Reposted fromsunlight sunlight viajchigo jchigo
Ravalad
19:03
9842 023e
Nic się nie zmieniło od zeszłego lata. 
Reposted fromgoraca-czekolada goraca-czekolada viajchigo jchigo
Ravalad
19:02
Ravalad
19:02

Reposted fromiminlove iminlove viailovemovies ilovemovies
Ravalad
19:01
ja nie wiem czy jestem zła, czy szczęśliwa, czy mam na wszystko wyjebane, czy mi zależy i sie przejmuje.
ja po prostu nie ograniam co sie ze mną dzieje.
— wieczorne rozmowy z Gówniarzem <3
Ravalad
19:00
Ravalad
19:00
4876 223c
Reposted fromlooque looque viakusiol kusiol
Ravalad
19:00
2741 6f7d
Reposted fromDavidson Davidson viakusiol kusiol
18:56

June 06 2012

Ravalad
22:21
Reposted fromgregore gregore viajchigo jchigo
Ravalad
22:19
3046 6971 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viajchigo jchigo
Ravalad
22:16
Ravalad
22:15
Reposted fromwiedzmik wiedzmik viakusiol kusiol
Ravalad
22:14
8583 6ee4
Reposted frommaaraw maaraw viafantasy fantasy
Ravalad
22:13
3302 869c
Reposted frommaaraw maaraw viafantasy fantasy

May 10 2012

Ravalad
23:27
Ravalad
23:26
- Wszystko w porządku ?
- Nie, ale bez obaw. Mam tak od dawna...
Ravalad
23:24
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dla tego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Ravalad
23:24
5282 2cf4
Reposted fromBluepoppy Bluepoppy vianaturalismus naturalismus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl